Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

nivelovať – význam cudzieho slova

prevádzať niveláciu