Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

nomád – význam cudzieho slova

kočovník