Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

nomenklatúra – význam cudzieho slova

názvoslovie; zoznam mien a pojmov; súhrn odborných výrazov určitého odboru