Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

nomický – význam cudzieho slova

všepostihujúci, obecný; vyjadrujúci zákonitosť