Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

nominácia – význam cudzieho slova

menovanie, označenie; určenie mien hráčov alebo pretekárov pre účasť na športovom stretnutí