Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

nominál, nominále – význam cudzieho slova

menovitá - nominálna - hodnota; čiastka peňazí, na ktorú znie cenný papier