Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

nomogenéza - význam cudzieho slova

evolučná teória považujúca vývoj za riadený predurčenými prírodnými javmi, neovplyvňovaný prostredím