Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

nomológia – význam cudzieho slova

náuka o zákonoch javov