Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

nomotetický – význam cudzieho slova

zákonodárny; zákonitý