Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

nostrifikácia – význam cudzieho slova

udelenie štátneho občianstva; uznanie cudzieho vysokoškolského diplomu alebo vysvedčenia či oprávnenia