Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

notár – význam cudzieho slova

právnik poverený štátom k určitým právnym úkonom