Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

notifikácia – význam cudzieho slova

oznámenie; úradné oznámenie odovzdané cudzej vláde diplomatickou cestou, podanie nóty