Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

novácia – význam cudzieho slova

obnovenie, premena (napr. dlhu), inovácia