Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

novátor – význam cudzieho slova

obnoviteľ; človek presadzujúci nové myšlienky, nové pracovné metódy a pod.