Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

novelizácia – význam cudzieho slova

obnovenie zákona; nové vydanie; obnovenie vo všeobecnosti