Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

nukleárny - význam cudzieho slova

jadrový, týkajúci sa jadra atómu