Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

nukleón - význam cudzieho slova

spoločný názov pre elementárne častice tvoriace atómové jadro, neutróny a protóny