Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

nukleofilná reakcia - význam cudzieho slova

interakcia voľných elektrónových dvojíc s elektrofilným centrom