Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

nukleogenéza - význam cudzieho slova

teória vzniku prvkov vo vesmíre jadrovou reakciou; vznik prvkov