Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

nukleogenéza – význam cudzieho slova

teória vzniku prvkov vo vesmíre jadrovou reakciou; vznik prvkov