Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

nulifikácia - význam cudzieho slova

prehlásenie za neplatné, zrušenie zmluvy z dôvodu neplatnosti