Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

nulový bod - význam cudzieho slova

v geodézii východiskový bod