Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

numéraire - význam cudzieho slova

tovar slúžiaci ako cenové merítko