Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

numéraire – význam cudzieho slova

tovar slúžiaci ako cenové merítko