Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

numerál - význam cudzieho slova

vo výpočtovej technike diskrétne zobrazenie čísla