Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

nyktofóbia – význam cudzieho slova

chorobný strach pred tmou