Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

obdukovať - význam cudzieho slova

vykonávať obdukciu