Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

objektívny – význam cudzieho slova

vecný, nestranný, neosobný, všeobecný