Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

objektivizácia – význam cudzieho slova

spredmetnenie, zovšeobecnenie; urobenie niečoho všeobecne platným