Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

objektivizácia - význam cudzieho slova

spredmetnenie, zovšeobecnenie; urobenie niečoho všeobecne platným