Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

oblácia - význam cudzieho slova

ponuka, darovanie; dar