Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

obligácia - význam cudzieho slova

záväzok, dlh; štátny dlhopis alebo iný cenný papier s jednoznačne určeným úrokom