Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

obliterácia – význam cudzieho slova

sprácanie dlhu, umorenie; znehodnotenie prepísaním alebo pečiatkou; v medicíne uzáver priesvitu, napr. cievy