Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

obrogácia – význam cudzieho slova

zrušenie starého zákona novým s opačným obsahom