Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

obscenita, obsc��nnos�� – význam cudzieho slova

Nenašli sme žiadny význam pre zadané slovo!