Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

observácia – význam cudzieho slova

pozorovanie, sledovanie; meranie