Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

observácia - význam cudzieho slova

pozorovanie, sledovanie; meranie