Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

observatórium - význam cudzieho slova

pozorovateľňa, pozorovacia stanica; hvezdáreň