Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

obskurnosť - význam cudzieho slova

bezvýznamnosť; nekalosť; mravná závadnosť