Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

obstinácia – význam cudzieho slova

označenie pre chorobnú zaťatosť, tvrdohlavosť, zanovitosť