Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

obstipácia - význam cudzieho slova

zápcha