Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

obstipácia – význam cudzieho slova

zápcha