Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

oceánografia – význam cudzieho slova

náuka o moriach, ich fyzikálnych a biologických pomeroch, súčasť oceánológie