Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

odeón – význam cudzieho slova

starogrécka budova pre súťaže v speve; zábavná sieň; polkruhový priestor alebo budova pre spevácke a hudobné produkcie