Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

odorizácia – význam cudzieho slova

pridávanie ostro páchnucich látok do vykurovacích plynov na signalizáciu úniku týchto plynov