Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

ofícium – význam cudzieho slova

úrad, služba; povinná denná modlitba rímskokatolíckych rehoľníkov a klerikov; cirkevný úrad pápežskej kúrie; povinnosť