Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

ofertórium – význam cudzieho slova

časť katolíckej omše, tzv. obetovanie