Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

oficialita, oficiálnosť – význam cudzieho slova

úradný charakter, úradný postoj; úradné jednanie