Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

oficinálny – význam cudzieho slova

uvedený v úradnom zozname liekov