Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

ofiotoxín – význam cudzieho slova

hadí jed