Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

oftalmoplégia – význam cudzieho slova

ochrnutie svalov oka